NORLA

03. august 2016

Utvidet søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

Student cap tegning

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

Les mer her.