22.-25. september 2016

NORLA og norske forfattere til bokmessen i Gøteborg

Bokochbibl

NORLA deltar som vanlig på Bok & Bibliotek-messen i Gøteborg, og vi blir å treffe i International Rights Centre, på bordnr 75 og 76.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker å avtale et møte.

Mange norske forfattere vil også delta, se messens program for detaljer her.
Du kan også laste ned eller få tilsendt det trykte programmet her.

Se norske bøker nylig utgitt på svensk her (omfatter bøker utgitt med oversettelsesstøtte fra NORLA eller Nordisk ministerråd fra og med 2011).

Oversettere av norsk litteratur som ønsker å delta på messen kunne søke NORLA om reisestøtte innen 3.8.
Les mer om dette her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019