29. september 2016

Utdeling av NORLAs oversetterpris 29. september

Pokal gylden web

Under feiringen av Hieronymusdagen, den internasjonale oversetterdagen, i Oslo vil vi kåre årets vinner av NORLAs oversetterpris. Prisen deles i år ut for 11. gang og vil gå til en faglitterær oversetter.

Les mer om NORLAs oversetterpris og tidligere vinnere.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com