26.-28. januar 2017

Første forfatterkull i NORLAs talentprogram «Nye stemmer» møtes til semesterstart 26.-28. januar

2016 17 talenter kull 1 roskva, nils henrik, simen, asbjørn

NORLAs talentprogram for utvikling nye forfatterstemmer, «Nye stemmer», er en del av prosjektet Norge som hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019. Programmet er etablert i samarbeid med Talent Norge og Forleggerforeningen. Nyrekruttering er et sentralt element i arbeidet med Norge som hovedland, og det er viktig å få fram nye litterære stemmer internasjonalt som del av satsningen.

De fire deltakerne som ble plukket ut før jul er Simen Ekern, Roskva Koritzinsky, Sigbjørn Mostue og Nils Henrik Smith. Disse ble valgt ut på bakgrunn av nominasjoner fra sine norske forlagsredaksjoner, og de representerer sjangrene sakprosa, skjønnlitteratur og litteratur for barn og ungdom.
H. K. H. Kronprinsesse Mette-Marit inviterer NORLAs fire utvalgte forfattere til frokost på Skaugum 27. januar som en del av den første samlingen for disse fire forfatterne.

NORLA ser frem til tre innholdsrike dager sammen med deltakerne, med foredrag om internasjonal bokbransje og om oversettelse. I tillegg blir det et intensivt gruppeverksted ledet av Jane Singleton, med bakgrunn fra University of Bath, der de fire forfatterne presenterer hvert sitt skriveprosjekt på engelsk.
Helgen skal være en god oppladning og forberedelse til videre aktiviteter. I løpet av våren vil de fire forfattertalentene delta blant annet på den tyske bokmessen i Leipzig i mars. Og de vil delta på et oversetterseminar og den georgiske bokmessen i Tbilisi i mai.

Roskva Koritzinsky sier følgende om sine forventninger til deltakelsen i programmet:
“Jeg ser på utviklingsprogrammet som en fin mulighet til å forstå mer av hvordan den internasjonale bokbransjen fungerer og knytte kontakter med forleggere og andre forfattere. Samtidig tenker jeg at det er nyttig å lære hvordan å presentere sine egne bøker for et publikum. Hva man skriver om og interesserer seg for oppleves gjerne som ganske uoversiktlig og flyktig før man setter ord på det.”

NORLAs ansvarlige for programmet, seniorrådgiver Dina Roll-Hansen, uttaler:
“Vi gleder oss til å sette i gang første semester av NORLAs utviklingsprogram «Nye stemmer» 26. januar. Dette er en ny måte for oss å formidle norsk litteratur til utlandet på, og vi håper at det vil være nyttig og lærerikt for alle parter.
Det skal tas opp puljer på inntil fem forfattere én til to ganger i året frem til 2019. Hver deltaker vil følge programmet i ett semester. Totalt vil programmet omfatte rundt 20 deltakere fordelt på alle sjangre.”

NORLA tar opp et nytt kull forfattere for høstsemesteret 2017 der nominasjonsfristen er 1. mars.

Talentprogrammet fokuserer på den utadrettede og internasjonale delen av det å være forfatter. Det vil gi innblikk i oversetteres arbeid, medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, språkopplæring, praktisk erfaring og internasjonale kontakter. Opplegget vil bestå delvis av samlinger i Norge, delvis av reiser til utlandet. NORLA vil utnytte sitt store internasjonale nettverk til å lage et godt opplegg med deltakelse på festivaler, bokmesser og oversetterseminarer. Programmet er ikke ment som en skriveskole, men tanken er at møtet med bokbransjen og publikum i utlandet vil bidra til bevisstgjøring av, og nye perspektiver på, eget forfatterskap.

Les mer om det første kullet forfattere her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019