18. februar 2017

Maria Kjos Fonn

Antologilansering og forfatterpresentasjon i Greifswald

Fonn maria kjos foto håvard bøhm

Den 18. februar, kl. 19, i Falladahaus i Greifswald (Steinstraße 59) lanseres den tyskspråklige antologien “Weniger eine Leiche als vielmehr eine Figur – Neue Nordische Novellen V” (Reinecke & Voß, Leipzig 2017), med oversatte tekster fra Nord- og Østeuropa. Den norske forfatteren Maria Kjos Fonn har bidratt til antologien med novellen “Love, Leen”. Fonn skal lese fra “Dette har jeg aldri fortalt til noen” (Aschehoug 2014).

(Foto: Håvard Bøhm)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com