NORLA

13.-16. juni 2017

Tyske sakprosaforleggere til Oslo

En gruppe med ti tyske sakprosaforleggere kommer til Norge 13.-16. juni.
Gruppen vil få en bred innføring i norsk sakprosabransje, og vil bli presentert for en rekke forfattere, redaktører og agenter.

Vi gleder oss!