13.-16. juni 2017

Tyske sakprosaforleggere til Oslo

En gruppe med ti tyske sakprosaforleggere kommer til Norge 13.-16. juni.
Gruppen vil få en bred innføring i norsk sakprosabransje, og vil bli presentert for en rekke forfattere, redaktører og agenter.

Vi gleder oss!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com