NORLA

24.-26. november 2017

Seminar for tyskspråklige oversettere i Hamburg

Literaturhaus hamburg logo

24.-26. november holder NORLA seminar for tyskspråklige oversettere på Literaturhaus Hamburg. Seminaret holdes rett i forkant av Nordische Literaturtage, hvor flere norske forfattere vil være representert.

Alfred Fidjestøl vil holde foredrag om norsk sakprosa generelt og om hvordan han jobber når han skriver biografier. Oversetterne vil diskutere mulige alternative oversettelser av tekstene til Tiril Broch Aakre og Birger Emanuelsen. Det vil også være workshoper om praktisk samarbeid mellom oversettere og forlag, og om om arbeider med oversettelser av tekster. Når kan – og bør – en oversetter rette opp faktiske feil i en sakprosatekst?