24.-26. november 2017

Seminar for tyskspråklige oversettere i Hamburg

Literaturhaus hamburg logo

24.-26. november holder NORLA seminar for tyskspråklige oversettere på Literaturhaus Hamburg. Seminaret holdes rett i forkant av Nordische Literaturtage, hvor flere norske forfattere vil være representert.

Alfred Fidjestøl vil holde foredrag om norsk sakprosa generelt og om hvordan han jobber når han skriver biografier. Oversetterne vil diskutere mulige alternative oversettelser av tekstene til Tiril Broch Aakre og Birger Emanuelsen. Det vil også være workshoper om praktisk samarbeid mellom oversettere og forlag, og om om arbeider med oversettelser av tekster. Når kan – og bør – en oversetter rette opp faktiske feil i en sakprosatekst?

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019