02.-04. februar 2015

Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger

Simon Stranger, to av hans oversettere og NORLA deltar på nordisk barnebokkonferanse i Stavanger.
Les mer om konferansen her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com