21.-23. august 2017
Norway

NORLA deltar på Filmfestivalen i Haugesund

Seniorrådgiver Oliver Møystad er invitert til å delta på seminaret “Books at Haugesund” under Filmfestivalen i Haugesund. Dette skal bli en møteplass hvor bok- og filmbransjen setter hverandre i stevne for å snakke om bøker som kan overføres fra tekst til film.

2017 filmfestilvalen i haugesund