21.-23. august 2017

NORLA deltar på Filmfestivalen i Haugesund

2017 filmfestilvalen i haugesund

Seniorrådgiver Oliver Møystad er invitert til å delta på seminaret “Books at Haugesund” under Filmfestivalen i Haugesund. Dette skal bli en møteplass hvor bok- og filmbransjen setter hverandre i stevne for å snakke om bøker som kan overføres fra tekst til film.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019