28. mars 2018

Frist: Åpen plan- og designkonkurranse: Norges paviljong til bokmessen i Frankfurt 2019

Paviljongutlysning forum 2011 da island var gjesteland foto thorsteinn j. vilhjalmson

Åpen plan-og designkonkurranse for konsept og design av litteraturpaviljong – Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019. Konkurransen arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet. Norske arkitekters landsforbund (NAL) bistår NORLA gjennom hele gjennomføringen av konkurransen og skal ha rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær i tillegg til å være med å kvalitetssikre selve konkurranseprogrammet.
Les mer på konkurransens hjemmeside.

Bildet viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges og er tatt i 2011 da Island var gjesteland. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019