17.-21. mars 2018

NORLA til Paris

2018.02 flickr french covers

17.-19. mars går bokmessen Livre Paris av stabelen, og 19. mars arrangeres det et teaterseminar hvor bl. a. Johan Harstad vil være til stede.
20. mars arrangerer NORLA forleggerseminar i samarbeid med den norske ambassaden. Anne Cathrine Straume fra NRK vil snakke om norsk samtidslitteratur, og Johan Harstad, Helga Flatland, Simen Ekern og Ylva Østby vil presentere sine nyeste bøker. Norske agenter vil også være til stede.

Dagen etter, onsdag 21. mars, blir det seminar for oversettere og studenter med samme foredragsholder og forfattere, i tillegg vil redaksjonssjef Eva Bredin fra JC Lattès snakke om hvordan hun samarbeider med oversettere.

Er du nysgjerrig på hvilke norske bøker som nylig er utgitt på fransk?
På vår Flickr-profil kan du se omslagene til bøker utgitt med oversettelsesstøtte fra NORLA (fom. 2011).

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019