06.-08. juni 2018

Lektormøte Kiel

Hvert år bidrar NORLA til rundt 30 forfatter- og foreleserbesøk ved utenlandske universiteter der det undervises i norsk. Ingen andre land har så mange høyere læresteder med norskundervisning som Tyskland. I Kiel i juni møtes alle Tysklands norsklektorer til en stor konferanse. NORLA deltar for å informere om vår satsning i Tyskland i de kommende par årene.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019