05.-07. februar 2018

Se og Les! Barnelitteraturkonferanse i Bergen

2018 se og les bergen

Norge er hovedland under Frankfurtmessen i 2019. Hvem er vi når vi skal presentere norsk barne- og ungdomslitteratur i Frankfurt? Og hvem leser hva, hvor i morgen?
Andrine Pollen leder 7. februar en panelsamtale med litteraturagent Evy Tillman (OLA), forfatterne Taran L. Bjørnstad og Endre Lund Eriksen samt deres oversetter Maike Dörries fra Tyskland.

Les mer på konferansens nettsider.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com