06.-09. februar 2018

Tyske sakprosaforleggere til Oslo

En gruppe med sju tyske sakprosaforleggere kommer til Norge 6.-9. februar.
Gruppen vil få en bred innføring i norsk sakprosabransje, og vil bli presentert for en rekke forfattere, redaktører og agenter.

Vi gleder oss!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com