14. mars 2018

NORLA til Norsk bibliotekforenings årlige bibliotekmøte, Sandefjord

2018 bibliomøte

Andrine Pollen er bidragsyter under seminarposten: “Frankfurt 2019 – om norsk litteratur i utlandet”.
Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse. I 2019 er Norge gjesteland, og norsk litteratur i alle sjangre vil synliggjøres over hele Tyskland gjennom hele året. NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratureksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og støtte til oversettelse, og har ansvaret for å gjennomføre det norske gjestelandsprosjektet. Kom og hør mer om norsk litteratur sett med et blikk utenfra!

Les mer om bibliotekmøtet her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019