14. mars 2018

NORLA til Norsk bibliotekforenings årlige bibliotekmøte, Sandefjord

2018 bibliomøte

Andrine Pollen er bidragsyter under seminarposten: “Frankfurt 2019 – om norsk litteratur i utlandet”.
Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse. I 2019 er Norge gjesteland, og norsk litteratur i alle sjangre vil synliggjøres over hele Tyskland gjennom hele året. NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratureksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og støtte til oversettelse, og har ansvaret for å gjennomføre det norske gjestelandsprosjektet. Kom og hør mer om norsk litteratur sett med et blikk utenfra!

Les mer om bibliotekmøtet her.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com