26.-29. mars 2018

NORLA til Bologna Book Fair

Bologna 2017

NORLA deltar også i år på barnebokmessen i Bologna, Italia.
I år er for første gang norsk bokbransje samlet på én stor fellesstand på bokmessen. Velkommen til Hall 21- A51!
Kontakt oss dersom du ønsker å avtale et møte.

Se vårens fokustitler for barn og unge her

Omslag til norske barne- og ungdomsbøker utgitt i utlandet med oversettelsesstøtte fra NORLA (fra og med 2011) finnes på vår Flickr-profil.

Besøk bokmessen i Bolognas hjemmesider.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com