1. august 2018
Norway

Søknadsfrist: Reisestøtte for oversettere til Bok- & Bibliotek-messen i Gøteborg

Årets Bok & Bibliotek-messe i Gøteborg går av stabelen 27.-30. september. NORLA utlyser også i år seks reisestipender á NOK 3.300 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Søknad bok och bibliotek

Stipendsummen på NOK 3.300 er ment å dekke utgiften til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen. Den enkelte søker må selv dekke øvrige utgifter til reise og opphold.

Les mer om hvordan søke her.