23. august 2018

NORLA deltar på Filmfestivalen i Haugesund

2018 filmfestivalen i haugesund kvadratisk logo

Seniorrådgiver Oliver Møystad er invitert til å delta på seminaret Books at Haugesund under Filmfestivalen i Haugesund.
Dette skal bli en møteplass hvor bok- og filmbransjen setter hverandre i stevne for å snakke om bøker som kan overføres fra tekst til film.
Ti nordiske titler vil bli pitchet av de litterære agentene sine på dette seminaret.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com