23. august 2018

NORLA deltar på Filmfestivalen i Haugesund

2018 filmfestivalen i haugesund kvadratisk logo

Seniorrådgiver Oliver Møystad er invitert til å delta på seminaret Books at Haugesund under Filmfestivalen i Haugesund.
Dette skal bli en møteplass hvor bok- og filmbransjen setter hverandre i stevne for å snakke om bøker som kan overføres fra tekst til film.
Ti nordiske titler vil bli pitchet av de litterære agentene sine på dette seminaret.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com