08.-09. september 2018

Nordisk litteraturfestival i Moskva

2018 inostranka web

Det tradisjonsrike tidsskriftet Inostrannaja Literatura (Internasjonal Litteratur) utgir et spesialnummer med nordisk litteratur, og i anledning av at spesialutgaven presenteres arrangeres en minifestival med svenske, norske, islandske og danske forfattere.

Fra Norge kommer Roskva Koritzinsky og Mikkel Bugge. Begge har fått tekster oversatt i Inostrannaja Literatura. Fra de andre nordiske landene deltar bant annet Stina Stoor, Maria Zennstrom, Khashayar Naderehvandi, Gunnar Ardelius og Sjon. Det vil bli en rekke arrangementer begge dagene flere steder i Moskva.

Se hele festivalprogrammet (på norsk og russisk) her.

Besøk tidsskriftets nettsider.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019