8.- 9. september 2018
Russian Federation

Nordisk litteraturfestival i Moskva

Det tradisjonsrike tidsskriftet Inostrannaja Literatura (Internasjonal Litteratur) utgir et spesialnummer med nordisk litteratur, og i anledning av at spesialutgaven presenteres arrangeres en minifestival med svenske, norske, islandske og danske forfattere.

2018 inostranka web

Fra Norge kommer Roskva Koritzinsky og Mikkel Bugge. Begge har fått tekster oversatt i Inostrannaja Literatura. Fra de andre nordiske landene deltar bant annet Stina Stoor, Maria Zennstrom, Khashayar Naderehvandi, Gunnar Ardelius og Sjon. Det vil bli en rekke arrangementer begge dagene flere steder i Moskva.

Se hele festivalprogrammet (på norsk og russisk) her.

Besøk tidsskriftets nettsider.