28. november 2018-02. desember 2018

Alfred Fidjestøl og NORLA til bokmessen i Moskva

Fidjestøl, alfred foto agnete brun

NORLA deltar også i år sammen med forfattere på Non/fiction-bokmessen i Moskva.
Fra NORLA vil i år seniorrådgiver Dina Roll-Hansen delta. Kontakt oss for å avtale møter med NORLA

Alfred Fidjestøl som i høst er en av våre Nye stemmer vil delta i programposter både på og utenfor bokmessen.

(Foto: Agnete Brun)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019