01. november 2018

Søknadsfrist: Prosjektstøtte til deltakelse i litteraturprogrammet for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

5. prosjektstøtte litt.program foto mette

En forutsetning er at prosjektene det søkes om har forankring til en tysk samarbeidspartner og at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019.
Les mer.

(Foto: Mette Børja)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com