1. mars 2019
Norway

Oversatte dager i Oslo: Ut og selge bøker

I år er Norge gjesteland på bokmessen i Frankfurt, som er verdens største bokmesse. NORLA, senter for norsk litteratur i utlandet, har fått i oppdrag å organisere det norske gjestelandprosjektet og samarbeider tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører om hundrevis av aktiviteter.
Hvilke forventninger har man til bokmessen? Og hvordan virker slike store satsinger på nasjonale bokmarkeder? Kom og få et innblikk i Norges største utenrikskulturelle satsing i moderne tid.

Gina Winje startet i 2016 for seg selv som litterær agent og selger nå bøker av forfattere som Jon Fosse, Ruth Lillegraven, Olaug Nilssen og Long Litt Woon til forlag verden over. De litterære agenturene er i endring her hjemme, og i disse dager satses det friskt på litteratureksport som en del av norsk kulturpolitikk.
Hva er agentens viktigste verktøy og hvordan ser den internasjonale «litteraturhandelen» ut fra en norsk agenthverdag? Gina Winje kåserer.

Deltagere:

  • Andrine Pollen, koordinator for litteraturprogrammet Frankfurt 2019 i NORLA.
  • Gina Winje, litterær agent i Winje Agency, tidligere direktør i NORLA.
Fb event canva2

Fredag 1. mars
Kl. 13.00–13.45
Kjelleren, Litteraturhuset

Arrangør: Oversatte dager / NORLA

Arrangementet på Facebook

Se hele programmet for Oversatte dager her