26.-28. april 2019
Norway

Tysk-norsk litteraturfestival. På vei til Frankfurt

Siste helgen i april er intet mindre enn 100 forfattere, oversettere, journalister og samfunnsdebattanter fra både Tyskland, Østerrike, Sveits og Norge i full sving på Litteraturhuset i Oslo.
I tre dager til ende formidles tyskspråklig litteratur gjennom foredrag, samtaler, nærlesninger, opplesninger og musikk. I tillegg trekkes det linjer mellom samfunns­ debattene i Norge, Tyskland, Sveits og Østerrike.
Vi ser frem til et utrolig rikholdig program og gleder oss til å ha med tyske journalister på festivalen!

2019 ty no litteraturfestival kun logo

Les mer på festivalens nettsider