26.-28. april

Tysk-norsk litteraturfestival. På vei til Frankfurt

2019 ty no litteraturfestival kun logo

Fra fredag 26. til søndag 28. april 2019 inntar rundt 90 forfattere, akademikere og kulturjournalister fra Sveits, Tyskland, Østerrike og Norge Litteraturhuset i Oslo.

I tre dager til ende formidles tyskspråklig litteratur gjennom foredrag, samtaler, nærlesninger, opplesninger og musikk. I tillegg trekkes det linjer mellom samfunns­ debattene i Norge, Tyskland, Sveits og Østerrike.

Les mer på festivalens nettsider

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com