11. desember 2019
Russian Federation

Bransjetreff i Moskva

Onsdag 11. desember vil NORLA og Den norske ambassaden i Moskva arrangere et halvdagsseminar om norsk sakprosa rettet mot russiske forleggere, forlagsredaktører og oversettere. Her vil NORLA og innledere gi de russiske deltakerne en god innføring i det norske sakprosafeltet. I tillegg vil forfatterne Thomas Reinertsen Berg og Torbjørn Ekelund presentere sine forfatterskap.