28. januar 2020
Norway

Frokostseminar: Norsk litteratur ut i verden – veien videre etter Frankfurt 2019

Som en del av eksportprogrammet Litteratur ut i verden (LUV), inviterer NORLA og Innovasjon Norge til frokostmøte om rettighetssalg og litteratureksport.

Norges rolle som gjesteland ved Frankfurter Buchmesse 2019 førte til stor økning i antall norske bøker på tysk. Blant de 510 bøkene fra og om Norge som kom på tysk fra september 2018 ut året 2019, var det over 80 forfattere som fant veien til det tyske markedet for første gang. Hvordan går det med disse bøkene? Hvordan kan vi utnytte dette potensialet videre? Og hva kan dette bety for oversettelse og salg av norsk litteratur til andre språk?

Den norske bokbransjen har de senere år styrket sin internasjonale rettighetsforvaltning. Finnes det et enda større potensiale for inntjening av internasjonale rettighetssalg for norske agenturer, forlag og rettighetshavere?

Vi ønsker å samle bransjen til et seminar for å dele erfaringer, få fram nye ideer og diskutere muligheter for eksport av norsk litteratur framover i møte med internasjonale bransjefolk.

Velkommen!

Kjell ola dahl, unni lindell und rüdiger alms foto sabine felber

Tid: tirsdag 28. januar 2020, 09.00–11.30
Sted: NORLA, Observatoriegaten 1B (Solli plass), møterom 70 i 1. etasje

Påmelding: Meld deg på her innen 23. januar 2020.

Program:
08.30: Dørene åpner, enkel frokost
09.00: Velkommen ved NORLA og Innovasjon Norge
09.15–09.45: Margit Walsø, direktør i NORLA, oppsummerer Frankfurt 2019 og innleder om NORLAs planer for 2020 og framover
10.00–10.45: Panelsamtale: Norge ut i verden – norsk litteratur og rettighetssalg etter Frankfurt. Hvilket avtrykk har Norges Frankfurtsatsning satt, og hvilke nye muligheter for eksport av norsk litteratur kan man tenke seg for veien videre?
10.45: Q & A til panelet med spørsmål fra salen
11.00: Takk for i dag og mingling

Om panelet:
Halldór Gudmundsson var prosjektleder for Norge som gjesteland ved Frankfurter Buchmesse 2019 og for Islands gjestelandssatsning i 2011
Bas Pauw var prosjektleder for Nederland og Flanderns gjestelandsprogram ved Frankfurter Buchmesse 2016, og leder nå det litterære event- og oppfølgningsarbeidet hos Nederlands Letterenfonds, Dutch Foundation for Literature
Rebecca Servadio er litterær scout og Managing Partner hos London Literary Scouting, og Fellow fra Fellowship-programmet under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, 2019
Samtaleleder: Margit Walsø, direktør i NORLA

Litteratur ut i verden er et skreddersydd program for norske litterære agenter, med fokus på eksport og internasjonale markeder. Programmet er et samarbeid mellom NORLA og Innovasjon Norge og gjennomføres på oppdrag fra Kulturdepartementet. Målet er å svare på bransjens utfordringer og bidra til økt omsetning og konkurransekraft i utlandet, ved å styrke det norske agentleddet.

(Foto: Unni Lindell, Kjell Ola Dahl og moderator Rüdiger Alms på hovedscenen i den norske gjestelandspaviljongen under Bokmessen i Frankfurt 2019. Fotograf: Sabine Felber.)