26.-30. august 2015

NORLA på bokmessen i Beijing

Stor interesse for norske bøker

For andre år på rad deltar NORLA med en felles nordisk stand på bokmessen i Beijing, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner fra Sverige og Danmark. Vi blir å finne på standnr. E2.H28. Se NORLAs utvalg av norske titler innen ulike genre (presentert på kinesisk og engelsk) her.

I år arrangerer NORLA et eget seminar for norsk-kinesiske oversettere i tilknytning til messen.
Den norske forfatteren og coachen Erik Bertrand Larssen deltar også, og vil presentere sine to bøker som nylig er utkommet på kinesisk.
Les mer.

Se de flotte omslagene til norske bøker utgitt på kinesisk med oversettelsesstøtte fra NORLA (siden 2011) her.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com