15.-17. januar 2020

NORLA møter nordiske kollegaer i Oslo

Norden kart

NORLA er i år vertskap for det årlige seminaret med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene – nettverket NordLit – møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Oslo, 15.-17. januar.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019