24.-27. september 2015
Sweden

NORLA til bokmessen i Gøteborg

Ved årets Bok & Bibliotek-messe i Gøteborg blir NORLA å treffe i International Rights Centre, på bordnr 63 og 64.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker å avtale et møte.
Se NORLAs utvalgte titler for høsten her.

Bokochbibl

Se omslag av norske bøker nylig utgitt på svensk her (omfatter bøker utgitt med oversettelsesstøtte fra NORLA eller Nordisk Ministerråd fra og med 2011).

Se bokmessens spennende program her