15. juni 2020
Norway

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg, og er ikke knyttet opp mot NORLAs fokustitler.
Merk at det i denne søknadsrunden åpnes opp for at oversettelse av tilknyttet presentasjonsmateriale som synopsis og presentasjonstekst kan inngå i søknaden om utvidet prøveoversettelse.

Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg