01. oktober 2015

Søknadsfrist oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Vi minner om at utenlandske forlag har mulighet til å søke NORLA om oversettelsesstøtte til utgivelse av norske bøker.
Les mer om NORLAs oversettelsesstøtte og hvordan utenlandske forlag kan søke

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte til visse typer illustrert sakprosa, samt billedbøker for barn.
Les mer her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com