02. desember 2020

Webinar i Argentina

Argentina lined

Webinar med fokus på barne- og ungdomslitteratur, med visning av NORLAs fokustittelfilmer. Det blir også presentasjon ved forfatter Veronica Salinas og forlegger/agent Svein Størksen.
Arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Buenos Aires.

(Illustrasjon: countryflags.com)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019