13. november 2020

Presentasjon av NORLA under BookTarg, Polen

2020 booktarg

NORLAs seniorrådgiver Dina Roll-Hansen vil under det digitale bokbransjearrangementet BookTarg holde en engelsk presentasjon med tittelen “Literature export in unpredictable times. New Norwegian narrative non-fiction”.
Hun vil også kort nevne norske tilskuddsordninger som kan være av interesse for polske forlag og oversettere.

BookTarg er den største virtuelle begivenheten for bokbransjen i Polen, der programmet er rettet mot polske og utenlandske forlag, bokhandlere og bibliotekarer.
Les mer (på polsk)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019