14.-18. oktober 2015

NORLA til bokmessen i Frankfurt

Bokmesse flagg

NORLA deltar også i år på bokmessen i Frankfurt. Vi blir som vanlig å treffe på den norske fellesstanden: Hall 5.0 A57.
Også Norges kulturminister Thorhild Widvey deltar på bokmessen i samarbeid med NORLA, i forbindelse med at regjeringen i løpet av høsten vil fremme et forslag for Stortinget om tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til en søknad om at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019.
Les mer her.

Ta kontakt hvis du ønsker å avtale et møte med oss i NORLA.
Se NORLAs utvalgte titler for høsten her.

Er du nysgjerrig på hvilke norske bøker som nylig er utgitt på tysk med oversettelsesstøtte fra NORLA? Se omslagene her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019