27.-29. august 2021

Tarjei Vesaas i omsetjing

2021.08.11 vesaas flickr nyeste

27.-29. august går Vinjedagane på Vinjesenteret i Telemark av stabelen. I år er det eit særleg fokus på Tarjei Vesaas og omsetjinga av bøkene hans.

Dei siste åra har bøkene til Vesaas blitt (ny)omsett til ei rekkje språk. Fire Vesaas-omsetjarar deltek for å snakke om å omsetje Vesaas: Anne Lande Peters (japansk), Marina Heide (fransk), Kirsti Baggethun (spansk) og Hinrich Schmidt-Henkel (tysk). Seniorrådgjevar Oliver Møystad frå NORLA er ordstyrar. Det skal óg visast klipp frå filmatiseringar av bøkene og eit intervju med forfattaren sjølv.

Om arrangementet

Besøk Vinjesenteret

Les meir om Vesaas

Sjå omslag til Vesaas-omsetjingar

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019