27.-29. august 2021
Norway

Tarjei Vesaas i omsetjing

27.-29. august går Vinjedagane på Vinjesenteret i Telemark av stabelen. I år er det eit særleg fokus på Tarjei Vesaas og omsetjinga av bøkene hans.

2021.08.11 vesaas flickr nyeste

Dei siste åra har bøkene til Vesaas blitt (ny)omsett til ei rekkje språk. Fire Vesaas-omsetjarar deltek for å snakke om å omsetje Vesaas: Anne Lande Peters (japansk), Marina Heide (fransk), Kirsti Baggethun (spansk) og Hinrich Schmidt-Henkel (tysk). Seniorrådgjevar Oliver Møystad frå NORLA er ordstyrar. Det skal óg visast klipp frå filmatiseringar av bøkene og eit intervju med forfattaren sjølv.

Om arrangementet

Besøk Vinjesenteret

Les meir om Vesaas

Sjå omslag til Vesaas-omsetjingar