01. desember 2015

Fokus på norsk skjønnlitteratur i Sverige

Swedish flag with blue sky behind commons.wikimedia

Den norske ambassaden i Stockholm, Forleggerforeningen og NORLA fortsetter samarbeidet om fremstøt for norsk litteratur i Sverige. I år arrangeres det for tredje gang et eksklusivt miniseminar for svenske forleggere og årets seminar er viet norsk skjønnlitteratur. De to tidligere seminarene har hatt fokus på barne/ungdomslitteratur og sakprosa.

Alberte Bremberg, redaktør i magasinet Bokvennen, vil orientere om norsk samtidslitteratur. Forfatterne Birger Emanuelsen (aktuell med Historien om et godt menneske, Tiden, 2015) og Helga Flatland (aktuell med Vingebelastning, Aschehoug, 2015) vil presentere seg selv og sine forfatterskap.

I tillegg vil deltakerne få mulighet til å møte norske litterære agenter.

Se omslagene til norske bøker utgitt i Sverige med oversettelsesstøtte fra Nordisk Ministerråd eller NORLA (fom. 2011) her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019