24. september 2015

NORLA til forleggertreff i Madrid

2015 literature nordica

NORLA arrangerer i samarbeid med oversetterne Cristina Gomez Baggethun og Bente Teigen Gundersen, samt den norske ambassaden i Madrid, et eksklusivt halvdagsseminar for spanske forleggere der temaet er norsk barne- og ungdomslitteratur. Fra NORLA deltar seniorrådgiver Dina Roll-Hansen.

For mere informasjon på spansk om aktuelle norske (og nordiske) barnebøker anbefaler vi en flott brosjyre nylig utgitt av ambassaden. Les den her.

Se omslag til norske bøker utgitt på spansk med oversettelsesstøtte fra NORLA her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019