NORLA

23.-24. november 2015

Oversetterseminar i Arkhangelsk

Arkhangelsk view from vysotka

NORLA deltar på et oversetterseminar som arrangeres av Generalkonsulatet i Murmansk, Universitetet i Arkhangelsk og Arkhangelsk regionale bibliotek 23.-24. november.

(Foto: “Arkhangelsk view from Vysotka” by Engine9 at Russian Wikipedia)