20. april 2022

Søknadsfrist: Reisetilskudd til lærere og studenter i norsk språk og litteratur ved polske universiteter, for reise til bokmessen i Warszawa

Wtk 2021 1

NORLA tilbyr reisetilskudd og ønsker at én lærer fra hvert universitet søker samlet for en gruppe studenter/lærere.
Anslagsvis gis et tilskudd på opptil 700 NOK pr student og for opptil 7 studenter/lærere fra hvert lærested. Hvis flere enn dette ønsker å reise ber vi om at det oppgis i søknaden.

Vi setter pris på at hvert universitet velger én søker som administrerer reisene, samt mottar og fordeler tilskuddet på de som reiser.
Spørsmål rettes til Dina Roll-Hansen

Søknadsfrist: onsdag 20. april 2022
Se søknadsskjema her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019