07. juni

Digital oversetterworkshop med oversettere av Victoria Kiellands roman "Mine menn"

Kollasj kielland og boka

Noen ganger er det slik at en hel gjeng med oversettere sitter og jobber med samme bok på samme tid til mange forskjellige språk. Da vil de kunne ha stor nytte av å møte hverandre og diskutere hvordan andre har løst de oversettertekniske problemene de selv sitter og sliter med.

Victoria Kiellands roman Mine menn (utgitt av No Comprendo Press) er nå under oversettelse til hele ni språk: engelsk, dansk, fransk, nederlandsk, svensk, tyske, kinesisk, polsk og italiensk. NORLA ønsker å samle oversetterne til et digitalt seminar der Victoria Kielland og Gina Winje fra Winje Agency deltar.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019