17.-18. november 2022
Norway

Oversetterseminar i Milano

17.-18. november avholdes det et oversetterseminar på universitetet i Milano. Inviterte deltakere er norskstudenter fra læresteder i Italia og temaet er norsk barnelitteratur.
Forfatter Marit Kaldhol vil delta, og studentene skal arbeide med tekster fra hennes bok På ei trapp i universet, som er illustrert av Susanna Kajermo.
Studentene vil arbeide i grupper under ledelse av oversetterne Eva Valvo og Maria Valeria D’Avino.

Seminaret arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Roma.

Italy lined

(Illustrasjon: countryflags.com)