31. januar

Webinar med samiske og kanadiske forleggere

31. januar arrangerer NORLA i samarbeid med Livres Canada Books et digitalt seminar for samiske og kanadiske forleggere.
Forleggerne møtes i plenum og en-til-en for å bli kjent, diskutere felles problemstillinger og presentere aktuelle titler.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019