31. januar
Norway

Webinar med samiske og kanadiske forleggere

31. januar arrangerer NORLA i samarbeid med Livres Canada Books et digitalt seminar for samiske og kanadiske forleggere.
Forleggerne møtes i plenum og en-til-en for å bli kjent, diskutere felles problemstillinger og presentere aktuelle titler.

Disse samiske forlagene deltok på samisk/kanadisk webinar:
ABC Company | Čálliid Lágádus | Davvi Girji OS | Idut AS