21.-24. januar 2015
Faroe Islands

NORLA møter nordiske kollegaer 21. - 24. januar

Halvparten av NORLAs ansatte er på reise 21. – 24. januar i forbindelse med et seminar med våre nordiske kollegaer.

Torshavn nordens hus redigert1

Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Torshavn på Færøyene.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

Foto: Nordens Hus, Færøyene. Fotograf: Mette Børja