11. mai 2023
Norway

Arabisk oversetterseminar i Oslo

Som forberedelse til at Norge skal være gjesteland på bokmessen i Kairo i 2024 arrangerer NORLA et seminar om oversettelse til arabisk torsdag 11. mai. Målgruppe er folk som allerede oversetter til arabisk eller som kan tenke seg å komme i gang som oversetter. Det utgis allerede en god del norsk litteratur på arabisk, men det trengs flere oversettere!

Vi oppfordrer alle som kan være interessert til å ta kontakt.

Tid: Torsdag 11.05. Faglig program og workshop kl 14:00-ca 18.30, deretter avslutning med middag
Sted: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2.

Cairo international book fair 2023