29.-31. oktober 2023
De forente arabiske emirater

NORLA til bokmessen i Sharjah

Som ledd i forberedelsene til Norges deltakelse som gjesteland ved bokmessen i Kairo i januar, reiser NORLA til bokmessen i Sharjah i De forente arabiske emiratene 29.-31. oktober. Dette er en viktig rettighetsmesse som vil gi et bredt kontaktnett og oversikt over hele den arabiskspråklige forlagsverden.
NORLA vil delta på bokmessens Publishers conference som retter seg mot den delen av den internasjonale og arabiskspråklige forlagsbransjen som driver med rettighetssalg.

Sharjah sibf

Besøk bokmessens nettsider