1. april

Søknadsfrist: Tilskudd til oversettelse og produksjonstilskudd til illustrerte bøker

Vennligst merk at det innføres nye søknadsfrister i 2024, med i alt tre frister for norske bøker i alle sjangre:
1. februar, 1. april og 1. november

Fra og med 17. januar 2024 mottar vi kun søknader via vår nye digitale søknadsportal.