09.-10. mars 2016

Fremstøt for norsk litteratur i Tokyo

2015.01 japanese covers flickr

I samarbeid med den norske ambassaden i Tokyo deltar NORLA i et to stort dagers arrangement om norsk litteratur. Det er påmeldt et stor antall deltagere med både japanske oversettere og forleggere, og arrangementene har et særlig fokus på krim og barnelitteratur. Bidragsytere fra Norge er forfatterne Jørn Lier Horst, Mari Kanstad Johnsen, forlegger Svein Størksen fra forlaget Magikon og oversetter Anne Lande Peters, samt Margit Walsø og Dina Roll-Hansen fra NORLA.

Se utvalgte titler som presenteres i Tokyo her.

I etterkant av seminaret la ambassaden i Tokyo ut en fin rapport på sine nettsider.

Se omslagene til norske bøker utgitt på japansk med oversettelsesstøtte fra NORLA (siden 2011) her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019