03. august 2016

Søknadsfrist: Reisestøtte for oversettere til Bok- & Bibliotek-messen i Gøteborg

Bok bibliotek logo 2016

Årets Bok & Bibliotek-messe i Gøteborg går av stabelen 22.-25. september. NORLA utlyser også i år seks reisestipender á NOK 3.300 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Stipendsummen på NOK 3.300 er ment å dekke utgiften til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen. Den enkelte søker må selv dekke øvrige utgifter til reise og opphold.

Les mer om hvordan søke her.

Les mer om bokmessen og programmet her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com