12.-15. mai 2016
Czech Republic

De nordiske land er æresgjester på Book World Praha

Tsjekkerne leser nordisk!
De nordiske landene er i år æresgjest på Book World Praha, Tsjekkias største årlige bokmesse. For å skape blest og interesse rundt nordisk samtidslitteratur, sjangermangfold og rike litterære kulturarv, lanserte de fire nordiske ambassadene i Praha, i samarbeid med den lokale NGOen og kulturformidleren Skandinavisk hus, litteraturkampanjen #ReadNordic allerede i september 2015. Kampanjen har vært delt inn i åtte temamåneder og har bestått av lesekonkurranser, en informasjons- og promoterings¬kampanje om nordisk litteratur og forfattere på sosiale medier, besøk fra flere nordiske forfattere, filmvisninger og andre kulturarrangementer.
12. mai finner den offisielle åpningen av Book World Praha sted. Bokmessens åpningsseremoni vil etterfølges av åpningen av den nordiske paviljongen, sentrum for årets messe.

Hashtag readnordic

Den nordiske paviljongen vil åpnes av den danske kulturministeren, Bertel Haarder, den tsjekkiske kulturministeren, Daniel Herman, og de nordiske ambassadørene i Praha. Også flere nordiske forfattere vil kaste glans over begivenheten, samt delta på flere ulike litteraturarrangementer i løpet av den fire dager lange messen:

Nordiske forfatter- og ekspertgjester under Book World Praha 2016:
Norge: Jostein Gaarder, Jørn Lier Horst, Siri Pettersen, Nils Magne Knutsen.
Danmark: Kaspar Colling Nielsen, Kim Leine, Dorthe Nors, Kirsten Thisted.
Finland: Elina Hirvonen, Katja Kettu, Johanna Sinisalo, Antti Tuomainen.
Island: Yrsa Sigurðardóttir, Sjón.
Sverige: Majgull Axelsson, Lotta Lundberg, Bengt Pohjanen, Ulf Stark.

I løpet av bokmessen vil det avvikles et femtitalls forskjellige arrangementer med fokus på nordisk litteratur og kultur både innenfor og utenfor messeområdet. Bokbad, forelesninger, forfatterpresentasjoner og boksigneringer vil overværes av totalt atten nordiske forfattere, deriblant norske Jostein Gaarder, Jørn Lier Horst og Siri Pettersen, samt litteraturforsker og Hamsun-ekspert Nils Magne Knutsen (fullstendig liste følger nedenfor). Programmet inkluderer også lanseringer av nye tsjekkiske oversettelser av nordiske bøker, utstillinger, mikrokurs i de ulike nordiske språkene, nordiske gastronomiarrangementer, osv.

Åtte av forfatterne vil også delta på Literature Night, en tilstelning som finner sted hvert år kvelden før Book World Praha åpner, dvs. onsdag 11. mai.
I byene Praha og Brno vil tsjekkiske skuespillere lese utdrag av forfatternes bøker på tsjekkisk. Hver forfatter har fått tildelt et eget lokale og en egen skuespiller, og utdragene vil leses opp med 30 minutters mellomrom slik at publikum kan gå fra en opplesning til en annen hele kvelden.
I tillegg til den nordiske litteraturen forventes også den nordiske paviljongen å bli gjenstand for betydelig oppmerksomhet. Den er designet av to unge tsjekkiske arkitekturstudenter, Monika Fišerová og Markéta Rádková, fra Det tekniske universitetet i Praha etter at #ReadNordic samarbeidet med universitetets arkitekturfakultet om en konkurranse for design av paviljongen. Fišerová og Rádkovás design ble valgt som vinner etter at totalt femti forslag var blitt vurdert. Paviljongen er laget av flere hundre bokser laget av tykk kartong, et bærekraftig materiale, og sentrert rundt en enorm sentral bokvegg som går gjennom hele arealet. Paviljongen illustrerer både nordisk minimalisme og åpenhet ved at den er tilgjengelig fra alle sider og tilpasset besøkende i alle aldersgrupper.

#ReadNordic-kampanjen og det nordiske programmet på Book World Praha har nytt godt av økonomisk støtte fra Nordisk kulturfond, Den danske kulturstyrelsen, det finske formannskapet i Nordisk ministerråd, NORLA, FILI, Svenska kulturrådet, Icelandic Literature Center og nordisk næringsliv med virksomhet i Tsjekkia.

Følg #ReadNordic på Facebook, Twitter og Instagram.

Se fullstending nordisk program under Book World Praha her.

Mer informasjon om #ReadNordic-kampanjen her.