NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

29. april
Oslo, Norge

Møte i NORLA faglitterære råd for faglitteratur

Møte i NORLAs faglitterære råd for faglitteratur for vurdering av søknader om tilskudd til oversettelse med frist 1. april.

1. mai

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

1. mai

Nominasjonsfrist: kandidater til NORLAs oversetterpris for 2024

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk og er ment å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.
Prisen for 2024 gis for oversettelse av faglitteratur.

7.-12. mai
New York, USA

Bransjetreff for amerikanske forlagsredaktører i forbindelse med PEN World Voices-festivalen

NORLA inviterer til bransjetreff for amerikanske forlagsredaktører i forbindelse med PEN World Voices-festivalen, som feirer sitt 20-årsjubileum i år.
Forfatter Vigdis Hjorth er på programmet, og det vil bli arrangert flere møter mellom norske agenter og amerikansk forlagsbransje.
Bransjetreffet arrangeres i samarbeid med det norske generalkonsulatet i New York.

13.-26. mai
Oslo

NORLAs Oversetterhotell er tilbake!

Vi inviterer norsk-oversettere til å søke opphold på Hotell Bondeheimen, som ligger midt i Oslo sentrum. Tilbudet om Oversetterhotell gis til fire oversettere hver sesong. Vårsesongen er i perioden 13.-26. mai.

28.-31. mai
Lillehammer

Norsk-oversettere til Lillehammer

Også i år ønsker vi i NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.
For inntil ti deltakere dekker vi reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 28. til fredag 31. mai.

4.- 7. juni
Oslo

Fellowship i Oslo - Skjønnlitteratur for voksne

Vi inviterer forleggere, redaktører og scouter i utlandet som jobber med skjønnlitteratur for voksne til å søke vårt fellowship i Oslo, som går av stabelen 4 – 7. juni.
Les mer om fellowshipet her (på engelsk).

19.-23. juni
Kina

NORLA til Beijing International Book Fair

Møt oss i Kina under Beijing International Book Fair (BIBF), 19.-23. juni 2024.
Kontakt oss dersom du ønsker å avtale et møte.
Mer detaljert informasjon kommer.

26.-30. juni
Sør-Korea

Møt norske forfattere og NORLA på Seoul International Book Fair

Du kan møte både forfattere og oss i i NORLA Sør-Korea under Seoul International Book Fair, 26.-30. juni. I år er Norge bokmessens “Spotlight country” og to norske forfattere vil delta.
Kontakt oss dersom du ønsker å avtale et møte.
Flere detaljer kommer senere.

1. september

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

1. september

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

1. september

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterier for oversettelsestilskudd. Oversettelsen må skje direkte fra norsk.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs fokustitler vil prioriteres.

1. november

Søknadsfrist: Tilskudd til oversettelse og produksjonstilskudd til illustrerte bøker

Vennligst merk at det innføres nye søknadsfrister i 2024, med i alt tre frister for norske bøker i alle sjangre:
1. februar, 1. april og 1. november