06.03.2023

Anna Fiske - Fokustittelforfatter

Vi har gleden av å presentere forfatter Anna Fiske. Hun har skrevet Hvordan snakker man om døden?, som er en av NORLAs fokustitler våren 2023.

Her kan du lese vårt intervju med Anna.

Fiske anna adrian nielsen bredde
Anna Fiske. Foto: Adrian Nielsen/NORLA

Hva handler boka di om?

Jeg ville lage en lys bok om døden, ikke bare fargemessig med det vårgrønne omslaget, men også hvordan døden forklares i tekst og bilder, ærlig og rett frem, med alvor, varme og en liten dose humor.

Hvordan snakker man om døden? forteller og tar opp svar på mange spørsmål, så som: Hva skjer med kroppen når man dør? Hvorfor vi må dø? Hva skjer i en begravelse? Hva er sorg?

Boken stiller også spørsmål som er til undring og videre samtaler rundt emnet. Alvor og humor brukt med passe dose av begge, kan være med på å ufarliggjøre og å lette på tanker og få frem undring rundt emner som er vanskelige å snakke om sånn som døden.

Hva inspirerte deg til å skrive denne boka?

Mange barn kan ha store tanker om døden og er nysgjerrige. Det er ikke alltid lett for voksne å svare på spørsmålene rundt døden, kanskje fordi at vi syns at det er ubehagelig å tenke på og å snakke om, og mange spørsmål har vi ikke svar på, bare tanker og funderinger.

Boken tar opp alt rundt døden, er trygg å holde og se i og svarer i ord og bilder på det som barna lurer på eller som de kanskje ikke har tenkt over at de lurer på, sånn at det kan bli en helhet og avmystifisering omkring alle spørsmål og tanker rundt døden.

Fiske hvordansnakkermanomdode cappelendamm

Les mer

Se engelsk presentasjon av boka her

Les mer om forfatteren her

Se alle vårens fokustitler fra NORLA her